Baggrund

gavl i skovenDet moderne tanghus bygger videre på Læsøs flere hundrede år gamle tradition med at anvende tang på tagene. 

Tanghusene er en betydelig del af Læsøs kulturhistorie, og de er fysiske vidnesbyrd om den kultur og det liv, der siden 1200-tallet har præget byggetraditionen på øen.

I arbejdet med Det moderne tanghus har arkitekterne dykket ned i dette enestående kultur- og arkitekturhistoriske arkiv; taget ved lære af fortiden og indpasset i nutiden.

Det Moderne Tanghus på Læsø er ikke blot en fortælling om en ny anvendelse af et bemærkelsesværdigt materiale på et særegent sted med en højst usædvanlig bygningshistorie. Det er også en krystalkugle, der indfanger og belyser mange af de væsentligste problemstillinger, som dansk byggeri står overfor i dag. 

Huset er tegnet af tegnestuen Vandkunsten som et fritidshus, opført i træ og beklædt og isoleret med tang.

Et nationalt initiativ
Realdania Bygs projekt med udvikling og bevaring af tanghuse på Læsø indgår i en vifte af eksisterende projekter, som sigter på at sikre overlevelse for de særegne tangtage på Læsø.

Initiativet sker i samarbejde med lokale ildsjæle, andre fonde og Kulturarvsstyrelsen, som alle er involveret i indsatsen for at redde denne ganske enestående del af Danmarks - og verdens - kulturarv. Det moderne tanghus har siden opførelsen haft stor international interesse og høstet stor anerkendelse.

See the film about The Modern Seaweed House

    Seaweed Houses
Learn about the ideas behind The Modern Seaweed House on Laesoe, a house constructed of wood and seaweed based on the traditional thatched seaweed houses on the small Danish island of Laesoe. See the film

Realdania Byg Klubben

Personligt medlemskab

Personligt medlemskab 199.00 kr

Download
Arkitekturoplevelser over hele landet